תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה הוא הליך שבו אדם קובע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת שלו מדי חודש. תיאום המס מתבצע על ידי הגשת טופס 101 למעסיק.

מטרת תיאום המס היא למנוע מצב שבו אדם משלם מס ביתר במהלך השנה, או שמצד שני, משלם מס חסר.

למי נדרש תיאום מס?

כל אדם שעובד בישראל, חייב לבצע תיאום מס, גם אם הוא משלם מס בשיעור מופחת.

מהם הנתונים שיש לכלול בטופס 101?

בטופס 101 יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שם המבקש.
 • מספר תעודת הזהות של המבקש.
 • כתובת המגורים של המבקש.
 • מספר הטלפון של המבקש.
 • מספר המעסיק.
 • סוג העבודה.
 • שכר ברוטו.
 • מספר נקודות זיכוי ממס.
 • פטורים ממס הכנסה.

מהם ההטבות שניתן לקבל באמצעות תיאום מס?

בעזרת תיאום מס ניתן לקבל מספר הטבות, כגון:

 • הפחתה בשיעור המס שיש להפריש מהמשכורת.
 • החזר מס עבור הכנסות פטורות ממס הכנסה.
 • הטבות מס בגין נישואים, ילדים, נכות, ועוד.

כיצד ניתן לבצע תיאום מס?

את טופס 101 ניתן להגיש למעסיק באופן ידני, או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים.

מהו תהליך תיאום המס?

לאחר הגשת טופס 101 למעסיק, המעסיק יעביר את הטופס לרשות המסים. רשות המסים תבדוק את הטופס, ותעדכן את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת של העובד.

המעסיק יעדכן את שיעור המס באופן מיידי, והעובד יתחיל לשלם את המס בשיעור המעודכן החל מהחודש הבא.

מה קורה אם לא מבצעים תיאום מס?

אם לא מבצעים תיאום מס, המעסיק יגבה את המס בשיעור המס הגבוה ביותר. בנוסף, אם אדם משלם מס ביתר במהלך השנה, הוא יקבל החזר מס רק לאחר הגשת דוח שנתי לרשות המסים.

טופס 101

טופס 101 הוא טופס שנועד לקבוע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת של עובד בישראל. הטופס מוגדר כ"כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי מעביד".

טופס 101 מחולק לשלושה חלקים:

חלק א' – פרטים אישיים

בחלק זה יש לציין את הפרטים האישיים של העובד, כגון:

 • שם מלא.
 • מספר תעודת זהות.
 • מספר ביטוח לאומי.
 • כתובת מגורים.
 • מספר טלפון.

חלק ב' – פרטים על העבודה

בחלק זה יש לציין את הפרטים על העבודה של העובד, כגון:

 • סוג העבודה.
 • שכר ברוטו.
 • מספר שעות עבודה בשבוע.

חלק ג' – הטבות מס

בחלק זה יש לציין את ההטבות המס שאותן העובד זכאי לקבל, כגון:

כיצד ניתן להגיש טופס 101?

טופס 101 ניתן להגיש למעסיק באופן ידני, או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים.

תוכן עניינים

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה הוא מצב שבו אדם אינו חייב לשלם מס הכנסה על הכנסות מסוימות. פטור ממס הכנסה יכול להינתן בגין נסיבות שונות, כגון: הצהרת

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון: הגדרת נקודת זיכוי ממס נקודת זיכוי

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הן מערכת של חישוב מס הכנסה בישראל, לפיה שיעור המס שאדם משלם על הכנסתו תלוי בסכום ההכנסה שלו. בישראל, מדרגות מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה הם כספים שאדם משלם מעבר למה שהוא אמור לשלם, בהתבסס על הכנסתו והוצאותיו. החזרי מס יכולים להיווצר ממספר סיבות, כגון: החזרי מס

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים – ניכויים במס הכנסה הם הוצאות שאדם יכול להוריד מהכנסתו החייבת במס. ניכויים נועדו לצמצם את חבות המס של האדם, ולהבטיח שהמס

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא חוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס

דילוג לתוכן