פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא חוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס עוסקת רשות המסים בישראל.

פקודת מס הכנסה מגדירה מהו מס הכנסה, מי חייב במס, על מה מוטל מס, מהם שיעורי המס ומהו האופן שבו מחושב המס.

כמה מהסעיפים העיקריים של פקודת מס הכנסה:

 • סעיף 1: הגדרות

סעיף זה מגדיר את המונחים הבסיסיים המשמשים בפקודה, כגון "הכנסה", "תושב ישראל" ו"תושב חוץ".

 • סעיף 2: מקורות הכנסה

סעיף זה מגדיר את מקורות ההכנסה החייבים במס, כגון: * שכר עבודה * עסק * משלח יד * ריבית * דיבידנד * נכסים

 • סעיף 3: הכנסות אחרות

סעיף זה מונה הכנסות נוספות שעשויות להיות חייבות במס, כגון: * רווח הון * הפרשי שער * הטבות * רווחים מהימורים

פקודת מס הכנסה היא חוק מורכב ומקיף, והיא מהווה את הבסיס לגביית מס הכנסה בישראל.

"הכנסה", "תושב ישראל" ו"תושב חוץ".

סעיף 1 בפקודת מס הכנסה מגדיר את המונחים הבסיסיים המשמשים בפקודה, כגון "הכנסה", "תושב ישראל" ו"תושב חוץ".

הכנסה היא כל טובת הנאה שיש בה כדי להגדיל את הונו של אדם, ובלבד שהיא אינה פטורת ממס לפי פקודת מס הכנסה. הכנסה יכולה לנבוע ממקורות שונים, כגון:

 • שכר עבודה
 • עסק
 • משלח יד
 • ריבית
 • דיבידנד
 • נכסים
 • רווח הון
 • הפרשי שער
 • הטבות
 • רווחים מהימורים

תושב ישראל הוא אדם שמקום מגוריו בישראל, או אדם שהיה דרוש בישראל במשך 183 ימים או יותר בשנת מס.

תושב חוץ הוא כל אדם שאינו תושב ישראל.

הגדרות אלו הן יסודיות לחוק מס הכנסה, שכן הן קובעות מי חייב במס ועל מה מוטל מס.

להלן פירוט של ההגדרות:

הכנסה

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מגדיר הכנסה באופן רחב, ככל טובת הנאה שיש בה כדי להגדיל את הונו של אדם. הגדרה זו כוללת מגוון רחב של מקורות הכנסה, כגון:

 • שכר עבודה: כל תשלום שאדם מקבל תמורת עבודתו, לרבות שכר חודשי, שכר שעתי, בונוסים, הטבות וכו'.
 • עסק: כל פעילות עסקית שבה אדם עוסק, לרבות פעילות עצמאית, פעילות של חברה או תאגיד, וכו'.
 • משלח יד: כל פעילות שאינה עסק, אך ממנה אדם מרוויח הכנסה, לרבות מקצועות חופשיים, פעילות חד פעמית, וכו'.
 • ריבית: כל תשלום שאדם מקבל עבור הלוואה שהוא מעניק לאחר.
 • דיבידנד: כל תשלום שאדם מקבל מחברה תמורת החזקותיו בה.
 • נכסים: כל דבר שיש לו ערך כספי, כגון נדל"ן, מניות, אגרות חוב, וכו'.
 • רווח הון: הרווח שנוצר למישהו ממכירת נכס, לאחר שקיבל עליו תשלום גבוה יותר ממה שהוא שילם עבורו.
 • הפרש שער: הרווח או ההפסד שנוצר למישהו כתוצאה משינויי שער החליפין בין מטבעות שונים.
 • הטבות: כל טובת הנאה שאדם מקבל שלא בתמורה, כגון מתנה, ירושה, וכו'.
 • רווחים מהימורים: כל הרווח שנוצר למישהו מהשתתפות בהימורים.

תושב ישראל

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מגדיר תושב ישראל באופן דומה לחוק האזרחות והכניסה לישראל. תושב ישראל הוא אדם שמקום מגוריו בישראל, או אדם שהיה דרוש בישראל במשך 183 ימים או יותר בשנת מס.

תושב חוץ

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מגדיר תושב חוץ ככל אדם שאינו תושב ישראל.

תוכן עניינים

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה הוא הליך שבו אדם קובע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת שלו מדי חודש. תיאום המס מתבצע על ידי הגשת טופס 101

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה הוא מצב שבו אדם אינו חייב לשלם מס הכנסה על הכנסות מסוימות. פטור ממס הכנסה יכול להינתן בגין נסיבות שונות, כגון: הצהרת

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון: הגדרת נקודת זיכוי ממס נקודת זיכוי

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הן מערכת של חישוב מס הכנסה בישראל, לפיה שיעור המס שאדם משלם על הכנסתו תלוי בסכום ההכנסה שלו. בישראל, מדרגות מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה הם כספים שאדם משלם מעבר למה שהוא אמור לשלם, בהתבסס על הכנסתו והוצאותיו. החזרי מס יכולים להיווצר ממספר סיבות, כגון: החזרי מס

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים – ניכויים במס הכנסה הם הוצאות שאדם יכול להוריד מהכנסתו החייבת במס. ניכויים נועדו לצמצם את חבות המס של האדם, ולהבטיח שהמס

דילוג לתוכן