פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה הוא מצב שבו אדם אינו חייב לשלם מס הכנסה על הכנסות מסוימות. פטור ממס הכנסה יכול להינתן בגין נסיבות שונות, כגון:

 • הכנסות מעבודה: ישנם מספר סוגים של הכנסות מעבודה שפטורות ממס הכנסה, כגון:
  • הכנסות מעבודה של אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות.
  • הכנסות מעבודה של אנשי צבא קבע.
  • הכנסות מעבודה של אנשים שעבדו בשירות המדינה או בשירות הציבורי.
 • הכנסות מעסק: ישנם מספר סוגים של הכנסות מעסק שפטורות ממס הכנסה, כגון:
  • הכנסות מעסק של אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות.
  • הכנסות מעסק של אנשי צבא קבע.
  • הכנסות מעסק של אנשים שעבדו בשירות המדינה או בשירות הציבורי.
 • הכנסות מנכסים: ישנם מספר סוגים של הכנסות מנכסים שפטורות ממס הכנסה, כגון:
  • הכנסות מנכסים של אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות.
  • הכנסות מנכסים של אנשי צבא קבע.
  • הכנסות מנכסים של אנשים שעבדו בשירות המדינה או בשירות הציבורי.
 • הכנסות אחרות: ישנם מספר סוגים של הכנסות אחרות שפטורות ממס הכנסה, כגון:
  • הכנסות ממלגות לימודים.
  • הכנסות מירושות.
  • הכנסות מפיצויים בגין נזק גוף.

הצהרת פטורים ממס הכנסה

אם אתה חושב שאתה זכאי לפטור ממס הכנסה, להגיש הצהרת פטורים ממס הכנסה. את ההצהרה ניתן להגיש באמצעות טופס 119. את הטופס ניתן להגיש למעסיק , או לפקיד השומה.

החזר מס

אם שילמתם מס ביתר במהלך השנה, בגלל הכנסות פטורות ממס הכנסה שלא נלקחו בחשבון, עשוים להיות זכאי להחזר מס. אפשר להגיש בקשה להחזר מס באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, או באמצעות טופס 135.

דוגמאות לפטור ממס הכנסה

להלן כמה דוגמאות לפטור ממס הכנסה:

 • הכנסות מעבודה של אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות

אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות פטורים מתשלום מס הכנסה על הכנסות מעבודה, ללא הגבלה.

 • הכנסות מעסק של אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות

אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות פטורים מתשלום מס הכנסה על הכנסות מעסק, עד לתקרה של 120,000 ₪ בשנה.

 • הכנסות מנכסים של אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות

אנשים עם נכות בשיעור 90% לפחות פטורים מתשלום מס הכנסה על הכנסות מנכסים, עד לתקרה של 120,000 ₪ בשנה.

 • הכנסות ממלגות לימודים

הכנסות ממלגות לימודים פטורות מתשלום מס הכנסה, עד לתקרה של 10,000 ₪ בשנה.

 • הכנסות מירושות

הכנסות מירושות פטורות מתשלום מס הכנסה, עד לתקרה של 5,000,000 ₪.

 • הכנסות מפיצויים בגין נזק גוף

הכנסות מפיצויים בגין נזק גוף פטורות מתשלום מס הכנסה, עד לתקרה של 1,000,000 ₪.

תוכן עניינים

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה הוא הליך שבו אדם קובע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת שלו מדי חודש. תיאום המס מתבצע על ידי הגשת טופס 101

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון: הגדרת נקודת זיכוי ממס נקודת זיכוי

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הן מערכת של חישוב מס הכנסה בישראל, לפיה שיעור המס שאדם משלם על הכנסתו תלוי בסכום ההכנסה שלו. בישראל, מדרגות מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה הם כספים שאדם משלם מעבר למה שהוא אמור לשלם, בהתבסס על הכנסתו והוצאותיו. החזרי מס יכולים להיווצר ממספר סיבות, כגון: החזרי מס

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים – ניכויים במס הכנסה הם הוצאות שאדם יכול להוריד מהכנסתו החייבת במס. ניכויים נועדו לצמצם את חבות המס של האדם, ולהבטיח שהמס

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא חוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס

דילוג לתוכן