נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון:

  • ילדים: כל ילד זכאי לנקודת זיכוי ממס אחת.
  • הורים חד-הוריים: הורים חד-הוריים זכאים לנקודת זיכוי ממס אחת נוספת על כל ילד.
  • נכים: אנשים נכים זכאים לנקודות זיכוי ממס בהתאם לסוג הנכות.
  • אנשי צבא קבע: אנשי צבא קבע זכאים לנקודות זיכוי ממס בהתאם לדרגתם.

הגדרת נקודת זיכוי ממס

נקודת זיכוי ממס היא סכום כסף שאינו חייב במס. לדוגמה, נקודת זיכוי ממס בשווי 2,820 ₪, פירושה שהאדם שזכאי לנקודה זו, לא ישלם מס על הכנסה בשווי 2,820 ₪.

חישוב מס הכנסה עם נקודות זיכוי ממס

מס הכנסה מחושב באופן הבא:

מס הכנסה = (הכנסה * שיעור המס) - נקודות זיכוי ממס

לדוגמה, אדם שהכנסתו השנתית היא 100,000 ₪, ושייך למדרגת המס השלישית (שיעור מס של 31%), ושייך לקבוצת הורים חד-הוריים (זכאי לנקודת זיכוי נוספת על כל ילד), ישלם מס הכנסה בסך 29,600 ₪.

מס הכנסה = (100,000 * 0.31) - (2 * 2,820)
= 31,000 - 5,640
= 29,600

ניקודים זיכוי ממס לילדים

כל ילד זכאי לנקודת זיכוי ממס אחת. נקודת זיכוי זו ניתנת גם להורים חד-הוריים, שזכאים לנקודת זיכוי נוספת על כל ילד.

לדוגמה, אם לאדם יש שני ילדים, הוא זכאי לשתי נקודות זיכוי ממס. אם הוא הורה חד-הורי, הוא זכאי לשלוש נקודות זיכוי ממס.

ניקודים זיכוי ממס להורים חד-הוריים

הורים חד-הוריים זכאים לנקודת זיכוי ממס אחת נוספת על כל ילד. לדוגמה, אם להורה חד-הורי יש שני ילדים, הוא זכאי לשלוש נקודות זיכוי ממס.

ניקודים זיכוי ממס לנכים

אנשים נכים זכאים לנקודות זיכוי ממס בהתאם לסוג הנכות. לדוגמה, אדם עם נכות קלה זכאי לנקודת זיכוי ממס אחת. אדם עם נכות קשה זכאי לשתי נקודות זיכוי ממס.

ניקודים זיכוי ממס לאנשי צבא קבע

אנשי צבא קבע זכאים לנקודות זיכוי ממס בהתאם לדרגתם. לדוגמה, קצין בדרגת אלוף-משנה זכאי ל-10 נקודות זיכוי ממס.

הגשת בקשה לנקודות זיכוי ממס

אם חושבים שאתם זכאים לנקודות זיכוי ממס, אפשר להגיש בקשה לנקודות זיכוי ממס באמצעות טופס 101. את הטופס ניתן להגיש למעסיק , או לפקיד השומה.

תוכן עניינים

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה הוא הליך שבו אדם קובע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת שלו מדי חודש. תיאום המס מתבצע על ידי הגשת טופס 101

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה הוא מצב שבו אדם אינו חייב לשלם מס הכנסה על הכנסות מסוימות. פטור ממס הכנסה יכול להינתן בגין נסיבות שונות, כגון: הצהרת

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הן מערכת של חישוב מס הכנסה בישראל, לפיה שיעור המס שאדם משלם על הכנסתו תלוי בסכום ההכנסה שלו. בישראל, מדרגות מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה הם כספים שאדם משלם מעבר למה שהוא אמור לשלם, בהתבסס על הכנסתו והוצאותיו. החזרי מס יכולים להיווצר ממספר סיבות, כגון: החזרי מס

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים – ניכויים במס הכנסה הם הוצאות שאדם יכול להוריד מהכנסתו החייבת במס. ניכויים נועדו לצמצם את חבות המס של האדם, ולהבטיח שהמס

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא חוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס

דילוג לתוכן