מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים –

ניכויים במס הכנסה הם הוצאות שאדם יכול להוריד מהכנסתו החייבת במס. ניכויים נועדו לצמצם את חבות המס של האדם, ולהבטיח שהמס שיוטל עליו יהיה מדויק יותר.

פקודת מס הכנסה מגדירה שני סוגים של ניכויים:

 • ניכויים הניתנים בניכוי מכל הכנסה: ניכויים אלו מוכרים לכלל הנישומים, ללא קשר למקור ההכנסה שלהם. ניכויים אלו כוללים, בין היתר, הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך, הוצאות תרומות, וכו'.
 • ניכויים הניתנים בניכוי רק מחלק מההכנסות: ניכויים אלו ניתנים לניקוד רק במקרים מסוימים, כגון הוצאות עסקיות, הוצאות עובדים עצמאיים, הוצאות ייצור, וכו'.

להלן דוגמאות לניכויים שניתנים בניכוי מכל הכנסה:

 • הוצאות רפואיות: הוצאות רפואיות של הנישום, בן זוגו וילדיו הקטינים, עד לתקרה של 5,300 ש"ח לשנה.
 • הוצאות חינוך: הוצאות חינוך של הנישום, בן זוגו וילדיהם הקטינים, עד לתקרה של 2,200 ש"ח לשנה לילד.
 • הוצאות תרומות: הוצאות תרומות לגופים מוכרים, עד לתקרה של 30% מהכנסתו החייבת במס של הנישום.

להלן דוגמאות לניכויים שניתנים בניכוי רק מחלק מההכנסות:

 • הוצאות עסקיות: הוצאות שהן הכרחיות לניהול העסק של הנישום, כגון הוצאות שכירות, הוצאות חשמל, הוצאות מים, הוצאות דלק, הוצאות נסיעות, הוצאות שיווק, וכו'.
 • הוצאות עובדים עצמאיים: הוצאות שהן הכרחיות לניהול העסק של עובד עצמאי, כגון הוצאות שכירות, הוצאות חשמל, הוצאות מים, הוצאות דלק, הוצאות נסיעות, הוצאות שיווק, הוצאות שכר לעובדים, וכו'.
 • הוצאות ייצור: הוצאות שהן הכרחיות לייצור של מוצר או מתן של שירות, כגון הוצאות חומרי גלם, הוצאות כוח אדם, הוצאות חשמל, הוצאות מים, הוצאות תחבורה, וכו'.

על מנת להשתמש בניכויים במס הכנסה, יש להגיש דוח שנתי לרשות המסים. בדוח השנתי יש לציין את ההכנסות של האדם, את הניכויים שהוא זכאי להן, ואת המס שהוא מחויב לשלם.

חשוב לציין כי רשות המסים רשאית לבדוק את הכנסותיו וניכויו של הנישום, ולוודא שהוא זכאי להן. במידה ורשות המסים תמצא שהנישום לא היה זכאי לניכויים, היא עשויה לדרוש ממנו לשלם את המס הנוסף שהוא חייב בו.

ניכויים הניתנים בניכוי מכל הכנסה

ניכויים הניתנים בניכוי מכל הכנסה הם ניכויים שניתנים לכלל הנישומים, ללא קשר למקור ההכנסה שלהם. ניכויים אלו כוללים, בין היתר, הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך, הוצאות תרומות, וכו'.

להלן פירוט של ניכויים הניתנים בניכוי מכל הכנסה:

הוצאות רפואיות

הוצאות רפואיות הן הוצאות שאדם משלם עבור שירותים רפואיים, כגון טיפולים, תרופות, בדיקות, וכו'. הוצאות רפואיות ניתנות בניכוי מכל הכנסה, עד לתקרה של 5,300 ש"ח לשנה.

הוצאות רפואיות שניתנות בניכוי כוללות:

 • טיפולים רפואיים אצל רופאים, רופאי שיניים, רופאים מומחים, וכו'.
 • תרופות מרשם.
 • בדיקות רפואיות, כגון בדיקות דם, בדיקות הדמיה, וכו'.
 • טיפולים אלטרנטיביים, כגון רפואה סינית, רפואה משלימה, וכו'.

הוצאות רפואיות שאינן ניתנות בניכוי כוללות:

 • הוצאות טיפולי שיניים קוסמטיים.
 • הוצאות טיפולים אסתטיים.
 • הוצאות טיפולים פסיכולוגיים.
 • הוצאות טיפולים בבריאות הנפש.

הוצאות חינוך

הוצאות חינוך הן הוצאות שאדם משלם עבור לימודיו, לימודי ילדיו, או לימודי נכדיו. הוצאות חינוך ניתנות בניכוי מכל הכנסה, עד לתקרה של 2,200 ש"ח לשנה לילד.

הוצאות חינוך שניתנות בניכוי כוללות:

 • שכר לימוד במוסד חינוכי מוכר.
 • דמי הרשמה למוסד חינוכי.
 • הוצאות ספרים, חומרים לימודיים, וכו'.

הוצאות חינוך שאינן ניתנות בניכוי כוללות:

 • הוצאות לימודים לתואר אקדמי.
 • הוצאות לימודים לצורך הכשרה מקצועית.
 • הוצאות לימודים לצורך רכישת השכלה כללית.

הוצאות תרומות

הוצאות תרומות הן הוצאות שאדם משלם עבור תרומות לגופים מוכרים. הוצאות תרומות ניתנות בניכוי מכל הכנסה, עד לתקרה של 30% מהכנסתו החייבת במס של הנישום.

הוצאות תרומות שניתנות בניכוי כוללות:

 • תרומות לגופים מוכרים, כגון עמותות, מוסדות ציבור, וכו'.
 • תרומות לגופים דתיים, כגון כנסיות, מסגדים, וכו'.

הוצאות תרומות שאינן ניתנות בניכוי כוללות:

 • תרומות לאנשים פרטיים.
 • תרומות לגופים שאינם מוכרים.
 • תרומות לגופים שאינם עוסקים בפעילות ציבורית.

ניכויים נוספים

בנוסף לניכויים המפורטים לעיל, קיימים גם ניכויים נוספים שניתנים בניכוי מכל הכנסה. ניכויים אלו כוללים, בין היתר, הוצאות ביטוח, הוצאות ביטוח לאומי, הוצאות קניות לבית, וכו'.

הזכאות לניכויים נוספים נתונה לבחינת רשות המסים.

תוכן עניינים

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה הוא הליך שבו אדם קובע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת שלו מדי חודש. תיאום המס מתבצע על ידי הגשת טופס 101

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה הוא מצב שבו אדם אינו חייב לשלם מס הכנסה על הכנסות מסוימות. פטור ממס הכנסה יכול להינתן בגין נסיבות שונות, כגון: הצהרת

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון: הגדרת נקודת זיכוי ממס נקודת זיכוי

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הן מערכת של חישוב מס הכנסה בישראל, לפיה שיעור המס שאדם משלם על הכנסתו תלוי בסכום ההכנסה שלו. בישראל, מדרגות מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה הם כספים שאדם משלם מעבר למה שהוא אמור לשלם, בהתבסס על הכנסתו והוצאותיו. החזרי מס יכולים להיווצר ממספר סיבות, כגון: החזרי מס

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא חוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס

דילוג לתוכן