מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הן מערכת של חישוב מס הכנסה בישראל, לפיה שיעור המס שאדם משלם על הכנסתו תלוי בסכום ההכנסה שלו.

בישראל, מדרגות מס הכנסה נקבעות על ידי הכנסת ישראל. בשנת 2023, מדרגות מס הכנסה בישראל הן כדלקמן:

טווח הכנסהשיעור המס
עד 6,790 ₪10%
6,791-9,730 ₪14%
9,731-15,620 ₪20%
15,621-45,180 ₪31%
45,181-542,160 ₪35%
מעל 542,161 ₪47%

לדוגמה, אדם שהכנסתו השנתית היא 10,000 ₪, ישלם מס הכנסה בסך 1,400 ₪. על הכנסה של 15,000 ₪, הוא ישלם מס הכנסה בסך 2,800 ₪, וכן הלאה.

מדרגות מס הכנסה נועדו ליצור מיסוי צודק יותר, כך שאנשים עם הכנסות גבוהות יותר ישלמו מס גבוה יותר.

ישנם מספר גורמים שיכולים להשפיע על שיעור המס שאדם משלם, כגון:

 • הכנסות מעבודה: הכנסות מעבודה מהוות את מקור ההכנסה העיקרי עבור רוב האנשים בישראל. שיעור המס שאדם משלם על הכנסות מעבודה תלוי במדרגות מס הכנסה, ובנוסף, אדם עשוי להיות זכאי לנקודות זיכוי ממס, שיכולות להפחית את שיעור המס שהוא משלם.
 • הכנסות מעסק: אנשים שעוסקים בעסק עצמאי, משלמים מס על הכנסותיהם מהעסק. שיעור המס שאדם משלם על הכנסות מעסק תלוי במדרגות מס הכנסה, ובנוסף, אדם עשוי להיות זכאי לניכויים, שיכולים להפחית את שיעור המס שהוא משלם.
 • הכנסות מנכסים: הכנסות מנכסים, כגון דמי שכירות, רווח הון ממכירת נכסים, וכו', חייבות במס. שיעור המס שאדם משלם על הכנסות מנכסים תלוי במדרגות מס הכנסה, ובנוסף, אדם עשוי להיות זכאי לניכויים, שיכולים להפחית את שיעור המס שהוא משלם.

הכנסות מעבודה

הכנסות מעבודה מהוות את מקור ההכנסה העיקרי עבור רוב האנשים בישראל. הכנסות מעבודה כוללות משכורות, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי אבטלה, וכו'.

הכנסות מעבודה חייבות במס בישראל. שיעור המס שאדם משלם על הכנסות מעבודה תלוי במדרגות מס הכנסה, ובנוסף, אדם עשוי להיות זכאי לנקודות זיכוי ממס, שיכולות להפחית את שיעור המס שהוא משלם.

חישוב מס הכנסה על הכנסות מעבודה

מס הכנסה על הכנסות מעבודה מחושב באופן הבא:

מס הכנסה = (הכנסה מעבודה * שיעור המס) - נקודות זיכוי ממס

לדוגמה, אדם שהכנסתו השנתית מעבודה היא 100,000 ₪, ישלם מס הכנסה בסך 31,000 ₪, אם הוא לא זכאי לנקודות זיכוי ממס. אם הוא זכאי לנקודות זיכוי ממס בסך 20, הוא ישלם מס הכנסה בסך 29,000 ₪.

ניקודים זיכוי ממס

נקודות זיכוי ממס הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון:

 • ילדים: כל ילד זכאי לנקודת זיכוי ממס אחת.
 • הורים חד-הוריים: הורים חד-הוריים זכאים לנקודת זיכוי ממס אחת נוספת על כל ילד.
 • נכים: אנשים נכים זכאים לנקודות זיכוי ממס בהתאם לסוג הנכות.
 • אנשי צבא קבע: אנשי צבא קבע זכאים לנקודות זיכוי ממס בהתאם לדרגתם.

ניכויים מהכנסות מעבודה

בנוסף לנקודות זיכוי ממס, אנשים עשויים להיות זכאים לניכויים מהכנסותיהם מעבודה. ניכויים מהכנסות מעבודה הם הוצאות שאדם יכול להפחית מהכנסתו החייבת במס. ניכויים מהכנסות מעבודה יכולים לכלול, בין היתר:

 • הוצאות רפואיות: הוצאות רפואיות שאדם שילם עבור עצמו, בן זוגו, או ילדיו.
 • הוצאות חינוך: הוצאות חינוך שאדם שילם עבור עצמו, בן זוגו, או ילדיו.
 • הוצאות תרומות: הוצאות תרומות שאדם שילם לגופים מוכרים.
 • הוצאות הוצאות נסיעה

תשלום מס הכנסה על הכנסות מעבודה

מס הכנסה על הכנסות מעבודה משולם באופן קבוע, מדי חודש, על ידי המעסיק. המעסיק משלם את המס לרשויות המס בשם העובד.

בחודש דצמבר, המעסיק משלם לעובד את כל המס ששולם במהלך השנה, בניכוי ההחזר מס, אם קיים.

החזר מס

אם אדם שילם מס ביתר במהלך השנה, הוא עשוי להיות זכאי להחזר מס. החזר מס הוא הסכום הכספי שהמדינה מחזירה לאדם, לאחר שהוא הוכיח שהוא שילם מס ביתר.

אדם יכול להגיש בקשה להחזר מס באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, או באמצעות טופס 135.

תוכן עניינים

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה הוא הליך שבו אדם קובע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת שלו מדי חודש. תיאום המס מתבצע על ידי הגשת טופס 101

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה הוא מצב שבו אדם אינו חייב לשלם מס הכנסה על הכנסות מסוימות. פטור ממס הכנסה יכול להינתן בגין נסיבות שונות, כגון: הצהרת

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון: הגדרת נקודת זיכוי ממס נקודת זיכוי

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה הם כספים שאדם משלם מעבר למה שהוא אמור לשלם, בהתבסס על הכנסתו והוצאותיו. החזרי מס יכולים להיווצר ממספר סיבות, כגון: החזרי מס

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים – ניכויים במס הכנסה הם הוצאות שאדם יכול להוריד מהכנסתו החייבת במס. ניכויים נועדו לצמצם את חבות המס של האדם, ולהבטיח שהמס

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא חוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס

דילוג לתוכן