החזרי מס הכנסה

החזרי מס הכנסה הם כספים שאדם משלם מעבר למה שהוא אמור לשלם, בהתבסס על הכנסתו והוצאותיו. החזרי מס יכולים להיווצר ממספר סיבות, כגון:

 • ניכויים שלא נלקחו בחשבון בעת תשלום המס: למשל, אדם ששילם מס על הכנסתו מעבודה, אך לא לקח בחשבון הוצאות רפואיות שהוא הוצא, עשוי להיות זכאי להחזר מס.
 • שינויים בהכנסה או בהוצאות: למשל, אדם שפוטר באמצע השנה, עשוי להיות זכאי להחזר מס, מכיוון שהוא שילם מס על הכנסה שהוא לא קיבל בפועל.
 • שגיאה בהערכת המס: למשל, אדם שסיווג את הכנסתו בצורה לא נכונה, עשוי להיות זכאי להחזר מס.

החזרי מס יכולים להיות בסכומים משמעותיים, ולכן חשוב לבדוק את זכאות להחזר מס.

כיצד לבדוק את זכאותך להחזר מס

הדרך הטובה ביותר לבדוק את זכאותך להחזר מס היא להגיש דוח שנתי לרשות המסים. בדוח השנתי יש לציין את ההכנסות שלך, את הניכויים שאתה זכאי להן, ואת המס שאתה מחויב לשלם.

אם חייבים להגיש דוח שנתי, עדיין יכולים לבדוק את זכאות להחזר מס באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. באתר האינטרנט יש מחשבון להחזר מס, שיכול לעזור לחשב את סכום ההחזר שעשוים להיות זכאים לו.

הגשת בקשה להחזר מס

אם מוצאים זכאות להחזר מס, אפשר להגיש בקשה להחזר מס באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. בקשת ההחזר צריכה לכלול את המידע הבא:

 • הכנסות בשנת המס הרלוונטית.
 • הוצאות בשנת המס הרלוונטית.
 • מס ששולם בשנת המס הרלוונטית.

רשות המסים תבדוק את הבקשה , ותודיע אם זכאים להחזר מס. אם זכאים להחזר מס, רשות המסים תחזיר את הכסף בתוך 90 ימים ממועד הגשת הבקשה.

שינויים בהכנסה או בהוצאות

שינויים בהכנסה או בהוצאות יכולים להוביל להחזר מס. לדוגמה, אם אדם הפסיד את עבודתו באמצע השנה, הוא עשוי להיות זכאי להחזר מס על ההכנסה שהוא לא קיבל בפועל.

דוגמאות לשינויים בהכנסה או בהוצאות שיכולים להוביל להחזר מס:

 • שינויים בהכנסה מעבודה: למשל, אדם שפוטר באמצע השנה, עשוי להיות זכאי להחזר מס על ההכנסה שהוא לא קיבל בפועל.
 • שינויים בהכנסה מעסק: למשל, אדם שהכנסותיו מעסק שלו ירדו, עשוי להיות זכאי להחזר מס.
 • שינויים בהכנסה מנכסים: למשל, אדם שמכר נכס במחיר נמוך יותר ממה שהוא קנה אותו, עשוי להיות זכאי להחזר מס על ההפסד.
 • שינויים בהוצאות: למשל, אדם ששילם הוצאות רפואיות גבוהות, עשוי להיות זכאי להחזר מס.
 • שינויים בהוצאות חינוך: למשל, אדם ששילם שכר לימוד עבור ילדיו, עשוי להיות זכאי להחזר מס.
 • שינויים בהוצאות תרומות: למשל, אדם שתרם סכום כסף גבוה לבית כנסת, עשוי להיות זכאי להחזר מס.

תוכן עניינים

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה

תיאום מס הכנסה הוא הליך שבו אדם קובע את שיעור המס שיש להפריש מהמשכורת שלו מדי חודש. תיאום המס מתבצע על ידי הגשת טופס 101

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה הוא מצב שבו אדם אינו חייב לשלם מס הכנסה על הכנסות מסוימות. פטור ממס הכנסה יכול להינתן בגין נסיבות שונות, כגון: הצהרת

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה

נקודות זיכוי מס הכנסה הן סכום כסף שאינו חייב במס. נקודות זיכוי ממס ניתנות לאנשים בגין נסיבות שונות, כגון: הגדרת נקודת זיכוי ממס נקודת זיכוי

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה

מדרגות מס הכנסה הן מערכת של חישוב מס הכנסה בישראל, לפיה שיעור המס שאדם משלם על הכנסתו תלוי בסכום ההכנסה שלו. בישראל, מדרגות מס הכנסה

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים

מס הכנסה ניכויים – ניכויים במס הכנסה הם הוצאות שאדם יכול להוריד מהכנסתו החייבת במס. ניכויים נועדו לצמצם את חבות המס של האדם, ולהבטיח שהמס

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה היא חוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס

דילוג לתוכן